Content marketing / social media

Content marketing

Content marketing – w języku polskim określany jest jako marketing treści.  Content marketing to artykuły, filmy, posty, webinary, vlogi. blogi, reportaże. Najczęściej treści te rozpowszechniane są w sieci, w mediach społecznościowych, ale korzysta się również z innych kanałów. W przypadku tradycyjnej reklamy nadawca komunikatu nie zna odpowiedzi odbiorcy, reklama jest bowiem monologiem. W przypadku marketingu treści nadawca  nawiązuje dialog z odbiorcą, buduje długofalowe relacje z otoczeniem, oparte na zaangażowaniu obu stron.  Powstaje społeczność skupiona wokół treści przekazywanej przez firmę czy osobę publiczną, powstaje dialog, czasem silnie nacechowany emocjonalnie, w który zaangażowane są obie strony komunikacji.

Zielone Studio wychodzi na przeciw wyzwaniom nowoczesnej komunikacji z otoczeniem, dlatego mamy dla Państwa ofertę zarówno pisania bloga firmowego, artykułów, prowadzenia konta w mediach społecznościowych, przygotowujemy reportaże, filmy, webinary.